BOSTADSMARKNADEN

Länsstyrelsen: Det byggs för fel grupper

1:51 min

Det måste byggas fler hyresrätter om kommunerna ska kunna minska bostadsbristen. Det menar Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Trots att det under förra året började byggas 20 000  bostäder i länet så räcker inte det för att komma till rätta med bostadsbristen.

– Samtidigt märker vi att svagare grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden får det allt svårare. Det är för dyrt helt enkelt för väldigt många människor, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare inom bostadsförsörjning på Länsstyrelsen i Stockholm.

Stockholms stad toppar listan över bostadsbyggandet. Nästan 5 400 bostäder kommer att börja byggas här under 2018.

I flera av kommunerna, bland annat i Danderyd och Huddinge, kommer inte en enda ny hyresrätt som kan sökas av alla medborgare att påbörjas. Och det behövs om kommunerna ska lyckas minska bostadsbristen, säger Nanny Andersson Sahlin.