Hamn drar fler turister

Uddevalla centrum måste bli attraktivare. Det slås fast i en rapport som högskolan i Trollhättan/ Uddevalla gjort i samarbete med Svensk Handel Väst. Rapporten, som studerat samspelet mellan handel och turism har som huvudförslag att det ska skapas en gästhamn med tillhörande butiker och resturanger för att öka genomströmningen av människor i Uddevalla.
Uddevalla centrum måste bli attraktivare. Det slås fast i en rapport som högskolan i Trollhättan/ Uddevalla gjort i samarbete med Svensk Handel Väst. Rapporten, som studerat samspelet mellan handel och turism har som huvudförslag att det ska skapas en gästhamn med tillhörande butiker och resturanger för att öka genomströmningen av människor i Uddevalla.