Klimatklivets pengar fördelade

0:23 min

43 skånska projekt stöttas ekonomiskt av Naturvårdsverkets stöd "Klimatklivet".

Nu får 43 skånska projekt tillsammans nästan 25 miljoner kronor för att sänka länets klimatutsläpp.

Det står klart efter årets andra beslutsrunda för Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det skånska företag som får allra störst stöd är Trolle Ljungby AB, som beviljas nästan 11 miljoner kronor för att byta ut fossil gasol mot geoenergi.

För första gången i Skåne får två åkerier stöd för att byta ut lastbilar mot nya gasfordon. Vanligast är att stötta utbyggnad av laddinfrastruktur till elbilar.

Sedan Klimatklivets start 2015 har 219 klimatsmarta åtgärder beviljats 432 miljoner kronor stöd i Skåne, vilket beräknas leda till minskade växthusgasutsläpp på 120 tusen ton CO2-ekvivalenter om året. Nästa ansökningsomgång öppnar den 27 augusti.