Skolbiblioteken ökar i kommunerna

Skolbiblioteken blir fler. Det visar den årliga statistiken från Kungliga biblioteket.

213 av Sveriges 290 kommuner har nu skolbibliotek, och det är en ökning med 11 kommuner sedan förra året.

Ökningen innebär att cirka 40 procent av landets elever har tillgång till ett bibliotek med minst halvtidsbemanning.

De nya siffrorna från KB visar också att allt fler vanliga folkbibliotek väljer att ha så kallat meröppet. Den tid biblioteken har öppet utan bemanning har ökat med nära 60 procent det senaste året.

Samtidigt fortsätter den fysiska utlåningen på folkbiblioteken att minska. Under förra året var den fyra procent lägre än året innan, vilket betyder 2,8 miljoner lån.