SD kräver effektivare polis

2:18 min

En helhetslösning för en mer effektiv polis kallar partiledaren Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas förslag inför valet.

– Det handlar om befogenheter, det handlar om bemanning. Det handlar också om en möjlighet att i högre grad kunna använda sig av hemliga tvångsmedel som rumsavlyssning och telefonavlyssning vid fler tillfällen av brott, till exempel när det handlar om narkotikabrottslighet som är en avgörande del av den organiserade brottsligheten. Mycket av den brottslighet vi ser idag är organiserad.

Förslagen är kända sedan tidigare, högre löner på i snitt 6000 kronor i månaden för en polis, 7000 fler poliser fram till 2024, möjlighet till kameraövervakning utan tillstånd, ett minimistraff på fyra år för våld mot så kallad blåljuspersonal och större befogenheter, både när det gäller den organiserade brottsligheten och i samband med exempelvis upplopp i utsatta områden.

Exempel på det är tillåtelse att använda brottsprovokation, att det ska krävas mindre för att få tillåtelse till exempelvis hemlig telefonavlyssning, att polisen ska få använda sitt tjänstevapen även när de är lediga. Flera förslag delar Sverigedemokraterna med andra partier, så hur viktigt är det för Sverigedemokraterna att profilera sig i frågor som rör polis och trygghetsfrågor?

– Det är helt avgörande. Vi ser när väljarna rankar frågorna så ligger tryggheten väldigt högt. Vi ser en ökande otrygghet i samhället. Det är därför vi också lyfter ut det här från vårt valmanifest i den meningen att vi redan nu tar en del pengar i anspråk för att satsa på polisen i kommande mandatperiod.

Ser du ingen risk med ökande motsättningar i exempelvis utsatta områden när polisen får ökade befogenheter, till exempel att utfärda undantagstillstånd?

– Nej jag är väldigt orolig över utvecklingen som den ser ut nu. Ska vi komma åt den organiserade brottsligheten i de utsatta områdena finns det bara ett sätt och det är att samhället handgripligen går in i de här områdena och tar tillbaka dem.