Nacka kommun privatiserar driften av biblioteken

3:12 min

Det globala it-företaget Axiell tar över driften av hälften av biblioteken, när Nacka låter företag driva alla kommunens bibliotek. Enligt Maria Wasing, marknadschef på Axiell, vill företaget på sikt driva bibliotek även internationellt.

P1 Kultur: Så vill Alliansen bedriva kulturpolitik

– Vi ser ju en marknad som kan växa när man se på den globala delen av detta. Nu är ju Nacka väldigt, väldigt lokalt och det är där vi fokuserar.

Axiells företagsgrupp har 26 kontor i 15 länder.Deras företag utvecklar och säljer bibliotekssystem, bland annat för att kunna ha öppet utan bemanning.

De står också bakom distributören Elib – som så gott som samtliga landets folkbibliotek är anslutna till – tillsammans med några av de största förlagen.

Och från januari nästa år tar de över driften av biblioteken i Fisksätra, i köpcentrumet Nacka Forum och i Orminge. De övriga tre biblioteken drivs sedan 2013 av det lokala företaget Dieselverkstadens bibliotek.

"Vi kommer nära kunden"

Axiells marknadschef Maria Wasing säger att en ambition är att framöver också driva bibliotek i länder där det är mer vanligt med privat drift. Men hon vill inte kalla Nacka för en testverksamhet.

– Men vi ser ju också en möjlighet att vara nära kunden som vi utvecklar system för och att utveckla vår verksamhet mer, så det är därför vi har svarat på upphandlingen.

Kommunen behåller kontrollen över lokaler och bokbestånd och betalar företagen för att driva biblioteken, en budget grundad på öppettider och utlån.

Och avtalen med de två företagen som ska driva biblioteken fyra år framåt, med möjlighet till förlängning, beräknas sammanlagt vara värda ca 250 miljoner kronor.

Kritik från flera håll

Beslutet har fått kritik av Sveriges författarförbund och av oppositionen i Nacka. Fredrik Holmqvist sitter i kulturnämnden för Vänsterpartiet och tycker att det är fel att släppa in privata intressen i biblioteken.

– Det stora problemet med att privatisera biblioteksverksamhet är att man mäter verksamheten i kvantitet, inte kvalitet, delaktighet och demokrati som är målen för biblioteken.

Moderaternas representant i kulturnämnden, Oliver Rykatkin, säger att det finns många vinster i att låta upphandla biblioteken:

– Ja vi har framför allt kunnat ställa mycket högre krav på våra bibliotek och det har kunnat generera en kvalitet och mångfald vi inte har sett tidigare. När man bara har en aktör har man ingen annan att gå till om man inte känner sig nöjd.

"Inget stödjer att vi fått bättre utbud"

Fredrik Holmqvist, Vänsterpartiet, håller inte med om att mångfalden blivit större:

– Det finns inget i rapporterna som stödjer att vi fått ett bättre utbud eller en bättre biblioteksverksamhet.

Istället ser han en risk att biblioteken i Nacka får ett mer marknadsanpassat och smalare utbud.

Men marknadschefen Maria Wasing betonar att även Axiell måste följa det bibliotekslagen säger om utbudet.

– Det är en förmedlande verksamhet vi ska sysslar med, det ska vara läsfrämjande och brett, så jag ser inte den farhågan.

Fotnot. Åre kommun var 1990 tidiga med att låta ett företag driva bibliotek. Det varade enligt personalen på Åre bibliotek i 10 månader innan kommunen tog tillbaka driften igen.