19 miljoner kronor till Västernorrland från Klimatklivet

Det är åtta projekt i Västernorrland som ska dela på de pengarna som är en del i regeringens satsning "Klimatklivet".

Pengarna ska bland annat gå till att ersätta olja med biobränslen samt till laddstationer för elfordon. Drygt 16 miljoner av potten går till Sundsvall Energi och deras fjärrvärmeutbyggnad.

Sedan investeringsstödet infördes hösten 2015 har sammanlagt 145 miljoner kronor beviljats i stöd till investeringar i Västernorrland.

Utsläppen av växthusgaser i Västernorrland har minskat med ca 50 procent sedan 1990. Däremot krävs fortsatt arbete med att minska klimatpåverkan för att man ska klara klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.