Politisk majoritet om nya arenor

2:31 min

Idag beslutade Socialdemokrater tillsammans med den borgerliga alliansen i Göteborg om hur arbetet ska gå vidare när det gäller att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med nya arenor.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att arenorna ska ligga norr om Valhallagatan och att nuvarande Valhallabadet ersätts av ett nytt centralbad.

I området kommer också ett upplevelsebaserat handelsområde att byggas.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till planerna, de vill rusta upp och behålla Valhallabadet och anser hela projektet i sin nuvarande form blir för dyrt för kommunen.

Tidigast nästa vår kommer politikerna att få ett utvecklat beslutsunderlag och kommer då att slutligt ta ställning till projektet.