Landsbygdens kultur sköts av ideella krafter

1:18 min

Det är skillnad på städer och landsbygd när det gäller tillgång till kultur. I två dagar ska 150 deltagare diskutera problemet.

- Det är sned fördelning av, till exempel, de statliga kulturmedlen där 44 procent går till Stockholm, säger Josefin Heed som är en av de som tagit fram rapporten Balansrapport- Kultur i hela landet. Josefin Heed arbetar som landsbygdsutvecklare i organisationen Hela Sverige ska leva.

Josefin Heed vill inte presentera några lösningar till förändringar men hoppas att en konferens som "Vem bestämmer över kulturen på landsbygden?"ger en bra diskussion för att kunna påverka kulturens framtid.