Valet 2018 i Blekinge

Hälften känner inte till sin rätt att rösta

6:14 min

Trots att de skulle kunna bli en betydande grupp i valet är det många som saknar svenskt medborgarskap som inte vet om att de får rösta i höstens kommun- och landstingsval.

För att få rösta i de lokala valen krävs att du har uppehållstillstånd och att du bott i Sverige i mer än tre år. 

Under de senaste veckorna har P4 Blekinge lämnat ut enkäter till människor som varit folkbokförda i mer än tre år i Sverige, och fått tillbaka över 200 svar. Och bland de som svarat är det runt hälften som inte känner till att de får rösta. 

– Jag har hört att man måste ha medlemskap i ett parti för att få rösta, säger Abdi Nour från Karlskrona. 

Förutom att många av de som svarat inte känner till sin egen rösträtt så är det även en fjärdedel som menar att de inte har koll på att det hålls val i höst. 

I Blekinge handlar det som sagt om 3500 personer som har rösträtt i de lokala valen, men som saknar svenskt medborgarskap. Skulle alla gå till vallokalerna den 9:e september så skulle de motsvara runt 3% av alla röstberättigade i Blekinge.

En del av ansvaret för att informera om valet ligger på kommunens samhällsorientering. Sabina Bico, som är integrationssamordnare i Ronneby är förvånad över att svaren i enkäten ser ut som de gör. 

– Ja det är jag faktiskt. Vi erbjuder samhällsinformation till alla nyanlända som kommer till Sverige. 

Hon har svårt att uttala sig om huruvida siffrorna är ett problem, och pekar på att de som svarat på enkäten bara utgör en liten grupp av målgruppen. 

– Om vi utgår från att den utredningen ni har gjort stämmer så anser vi att vi måste bli bättre på att informera människor.