Så mycket kan vi spara på att nå klimatmålet

2:00 min

Om vi lyckas nå klimatmålet kan den ekonomiska vinsten bli enorm, enligt en grupp amerikanska miljöekonomer.

Klimatavtalet som skrevs under av världens länder i Paris 2015 har som mål att hålla den globala temperaturökningen under två grader och ännu hellre under 1,5.

I en omfattande studie i tidskriften Nature har forskare nu gjort en beräkning av vad ett uppnått klimatmål skulle betyda för den globala ekonomin. 

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, har läst studien och är imponerad. 

– Forskargruppen bakom studien tillhör världens bästa, och resultaten är banbrytande. Det mest slående är att vi får så mycket större ekonomiska skador vid två graders ökning, än vid en och en halv, säger han.

Forskarna har beräknat den ekonomiska vinsten av att nå upp till klimatavtalets temperaturmål. Deras resultat visar att om vi skulle begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grad i slutet av århundradet, jämfört med två grader, skulle den globala ekonomiska vinsten bli mer än 20 biljoner dollar.

Det ser dock olika ut i olika delar av världen. Sju av tio länder, eller ungefär 90 procent av världens befolkning, skulle enligt den här beräkningen vinna ekonomiskt på att hålla nere temperaturökningen till en och en halv grad. Men det finns ett område där det motsatta gäller, säger Thomas Sterner.

– Vi råkar faktiskt bo i just det området. Skandinavien tillsammans med Kanada och Ryssland tillhör de områden som statistiskt sett inte har någon egen lokal nytta av att hålla nere temperaturökningen till en och en halv grad, säger han.

I Skandinavien skulle det kanske till och med gynna den ekonomiska tillväxten något att temperaturen steg någon grad, i alla fall om man ser på det lokalt. Men det går inte att se på det på det sättet, vare sig när det gäller klimat eller ekonomi, enligt Thomas Sterner.

– Om stora delar av världen skulle drabbas av ekonomiska förluster skulle det påverka världshandeln negativt och därför även oss, säger han.

Referens: Marshall Burke et al, 2018. Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets. Nature. Doi: 10.1038/s41586-018-0071-9