Mindre giftiga lösningsmedel i målarfärg

1:53 min

Allt färre målarfärg innehåller giftiga lösningsmedel. Vid sekelskiftet innehöll 70 procent av utomhusfärgerna i Sverige giftiga lösningsmedel – i dag är siffran nere på 10 procent, enligt färgforskare forskningsinstitutet Rise.

Hör mer om färgforskning i Vetandets värld

Dagens målare använder huvudsakligen vanligt vatten, istället för giftig lacknafta eller thinner, när de blandar sina färger och tvättar sina penslar.

Det eftersom ökade krav på miljö och hälsa lett till att färgforskningen utvecklat nya typer av färger.

– Det är en kraftig omvälvning och trevligare att hantera för en målare som slipper att utsättas för giftiga ämnena som man fick stå ut med förr i tiden, säger Anders Larsson, färgforskare på forskningsinstitutet Rise.

Idag är 90 procent av utomhusfärgerna vattenbaserade. År 2000 var bara 30 procent av utomhusfärgerna vattenbaserade. Inomhusfärgerna har legat steget före.

Redan år 2000 var 98 procent av inomhusfärgerna vattenbaserade. Det enligt kemisten och färgforskaren Anders Larsson som bland annat tagit del av statistik från Sveriges Färg- och limföretagare.

Men även dagens färger kan innebära problem för miljö- och hälsa och bland annat ge allergiproblem. Det eftersom färgerna kan innehålla giftiga ämnen som till exempel ska förhindra algpåväxt och förhindra att färgen möglar.

Men nya regler från EU, det så kallade biociddirektivet, kommer de närmsta åren att ställa krav på ännu lägre halter giftiga ämnen i målarfärg, säger Anders Larsson.
 
– Där står färgindustrin för en stor utmaning, att kunna hantera detta med ny metodik som man kanske inte använt traditionellt.