Så påverkar rökning dina muskler

Att ta en cigarett efter träningspasset är inte att rekommendera. Cigaretterna har nämligen en direkt skadlig effekt på kroppens muskler, enligt en ny studie.

Hittills har man trott att anledningen till att rökares muskler ofta är svagare och att rökare har sämre förutsättningar för träning beror på sekundära effekter på lungorna efter rökning.

Men genom försök på möss har ett internationellt forskarteam nu sett att kemikalierna i cigarettrök minskar antalet blodkärl i musklerna, vilket i sin tur minskar musklernas förmåga att ta upp syre och näringsämnen.

Det är fortfarande oklart vilka av de cirka 4000 kemikalierna i röken som orsakar skadorna. 

Referens: Leonardo Nogueira et al, 2018. Cigarette smoke directly impairs skeletal muscle function through capillary regression and altered myofiber calcium kinetics in C57BL/6J mice. The Journal of Physiology. Doi:10.1113/JP275888