Nålstick kan förutspå smärta efter operation

En avhandling vid Lunds universitet visar att upplevelsen av att få ett nålstick inför en operation kan vara ett bra mått på hur patienten upplever smärta efter operationen – och bana väg för bättre eftervård.

Personer som upplevde en högre grad av smärta vid nålsättningen hade nämligen nästan dubbelt så hög risk att få ont efter operationen.

Vid galloperation, som studerades särskilt, var risken mer än tre gånger så hög.

Att få en bra smärtlindring efter en operation är viktigt för att påskynda återhämtningen och minska patientens lidande, säger forskarna. 

Källa: Lunds universitet