"Jag kan inte förstå varför vi inte tog upp honom"

2:32 min

Inga-Britt Ahlenius granskade utredningen av mordet på statsministern. Efter uppgifterna i Filter är hon nu förvånad över att den utpekade mannen inte togs upp i det arbetet.

Regeringen beslutade 1994 att tillkalla en kommission om utredningen av mordet på statsminister Olof Palme. En av ledamöter var Inga-Britt Ahlenius.

 – Det väldigt egendomliga är att i granskningskommissionen så kan inte jag komma ihåg att vi skrev någonting om honom. Vi har helt enkelt inte sett honom, eller behandlat honom som om han var en märklig och icke-existerande figur, säger hon till Ekot.

Enligt Inga-Britt Ahlenius granskade kommissionen polisens arbete med flera andra obeabetade spår, och utifrån den informationen som Filter idag publicerar, borde man även granskat utredningen kring den aktuella mannen.

– Jag kan inte förstå varför vi inte tog upp honom, säger hon.

Mannen som i Filter pekas ut som en möjlig gärningsman var i 50-årsåldern vid tiden för mordet, och jobbade i närheten av mordplatsen.

Han hävdade själv att han var en av de första på plats vid den skjutne statsministern, och att han sen hade en aktiv roll där han bland annat pekade ut för polisen åt vilket håll gärningsmannen sprang.

Hans uppgifter har visat sig innehålla flera oklarheter och felaktigheter.

Enligt Filter utreddes han under en kort period 1986, men avfördes sen från utredningen.

Enligt de nya uppgifter som Filter idag publicerar tävlade mannen i pistolskytte och var nära vän och granne med en vapensamlare, vars specialintresse var Magnumrevolvrar med metallbrytande ammunition – vilket användes vid mordet.

– Vi kan visa att han felaktigt och summariskt avfördes från utredningen, och på vilket sätt det gick till. Samt den här kopplingen till relevanta vapen, och hans skyttevana, säger Thomas Pettersson, journalisten bakom Filterartikeln.