Rättshistoriker: Kungen har sista ordet om inval till Svenska akademien

1:31 min

Svenska akademien är en speciell och självständig konstruktion, men när det gäller just inval av nya ledamöter så är kungens vilja faktiskt avgörande, enligt Martin Sunnqvist, juris doktor i rättshistoria vid Lunds universitet.

Krisen inom Svenska Akademien tog en ny vändning efter att hovet uttalat sig om vad som gäller när Svenska Akademien ska välja in nya ledamöter.

Till SVT:s Kulturnyheterna sa hovet att kungen inte har för avsikt att göra det möjligt för Svenska Akademien att välja in nya ledamöter om man är färre än 12 stycken som fattar beslut.

Det gör att Akademiens aktiva medlemmar idag inte kan välja in nya ledamöter eftersom bara 10 av Akademiens ledamöter deltar i arbetet. 

Akademiledamoten Horace Engdahl skrev då i ett mejl till Expressen att avgörandet ligger hos Akademien och ingen annan.

Martin Sunnqvist är juris doktor i rättshistoria vid Lunds universitet. Han säger att Svenska Akademien är en speciell och självständig konstruktion. Men när det gäller just inval av nya ledamöter så är kungens vilja faktiskt avgörande.

– När det gäller inval av nya ledamöter är det två bestämmelser som är viktiga. Den ena är att det måste vara 12 ledamöter närvarande när det väljs nya ledamöter. Den andra är att valet måste underställas Akademiens beskyddare kungen. Först när han bifaller valet är den nya ledamoten vald. Det innebär att om Akademien gör någonting som inte faller kungen i smaken, om han anser att det inte har gått rätt till när det gäller just ett inval, då har kungen makt att inte bekräfta invalet, och då har det heller inte skett något inval.

Men då är Akademiens tolkning av stadgarna fortfarande beroende av att kungen godkänner en sådan tolkning?

– Det är svårt att överblicka alla möjliga situationer som kan uppstå. Jag kan tänka mig att det finns fall som mer rör det interna arbetet som Akademien själv kan tolka utan att kungen kan lägga sig i. Men det är svårt att föreställa sig alla möjliga situationer som kan uppstå.

Men i det här fallet när det gäller stadgarnas krav på hur många man måste vara för att välja in nya ledamöter har kungen sista ordet?

– Ja, det skulle jag säga.