Kalmar län

Vill få fler unga att cykla – genom att riva upp hjälmlagen

2:30 min

Färre barn och ungdomar cyklar i Sverige i dag jämfört med för 20 år sedan. För att få fler unga att cykla vill nu trafikorganisationen Cykelfrämjandet att man ska ta bort hjälmtvånget för ungdomar.

Det är en undersökning som Statens väg- och transportinstitut har gjort, som visar att färre barn och ungdomar cyklar i Sverige nu jämfört med för för 20 år sedan – och för att ändra på det vill Cykelfrämjandet göra cyklandet mer attraktivt och säkrare genom bättre och mer anpassad infrastruktur kring cykling.

År 2005 infördes en hjälmlag som säger att alla upp till 15 års ålder måste använda hjälm när de cyklar. Ett steg mot att göra cykling mer attraktivt, och på det sättet få fler ungdomar att börja använda cykeln, är att slopa hjälmtvånget. Det menar Lars Strömgren som är ordförande för trafikorganisationen Cykelfrämjandet.

– Det ska vara upp till var och en om ska använda hjälm, det viktiga är att göra cyklandet attraktivt då det har så många positiva hälsomässiga effekter, säger han.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), som är en annan trafikorganisation som jobbar för att öka trafiksäkerheten i Sverige, vill även de göra cyklingen mer attraktiv och säkrare genom bättre infrastruktur kring cykling i Sverige. Men när det kommer till hjälmlagen är inte Cykelfrämjandet och NTF av samma åsikt.

– Vi skulle vilja se en hjälmlag som gäller för alla som cyklar. Huvudet är det viktigaste vi har på kroppen – och det är så pass många som skadas och dör på grund av huvudskador vid cykling, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén om hjälmlagen.