Irland röstar om abort

9:21 min
  • På fredag folkomröstar irländarna om att ändra grundlagen och ta ett första steg mot att upphäva förbudet mot abort.
  • I dag har Irland en av världens strängaste abortlagstiftningar och det måste vara fara för kvinnans liv för att det ska vara tillåtet.
  • Hör Helena D'Arcy, ordförande i den katolska organisationen Respekt, som är emot abort och Katarina Bergehed från Amnesty som hoppas att Irland ska tillåta aborter.