Eldningsförbud i hela Skåne

0:50 min

Just nu är det förbjudet att göra upp eld i naturen, parker eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk i hela Skåne, meddelar räddningstjänsten.

Efter den senaste tidens varma och torra väder är det nu mycket torrt i markerna. Enligt SMHIs brandriskprognoser är det stor risk för antändning och brandspridning i terrängen.

All eldning utomhus är förbjuden och det är framförallt engångsgrillar som lätt kan orsaka bränder. 

Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser byggda i betong eller sten, och som finns på allmänna platser och parker. Fasta gasolgrillar och hemmagrillar som står på egna ben och som inte har kontakt med marken är i vissa fall också tillåtna. 

Rökare ska vara försiktiga med att slänga fimpar ute i allmänheten och från bilen. Det kan bli dyrt att bryta mot eldningsförbud, du kan få böter eller bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.