Osäkert läge kring inval i Svenska akademien

2:31 min

Det är fortfarande oklart hur Svenska akademin ska kunna välja in nya ledamöter. Just nu är de får få enligt stadgarna och det finns inga planer på en förändring.

Enligt stadgarna från 1786 behövs 12 ledamöter för att kunna välja in nya i Svenska akademien. Just nu är de 10 och därmed är det stopp för inval.

– Yttre ramen som akademien har att förhålla sig till är stadgarna. Kungen har gjort en förändring i stadgarna och när det gäller att vara tolv ledamöter för att välja in nya kvarstår. Just nu ser vi inget behov av att ändra det, säger informationschefen vid hovet, Margareta Thorgren.

För att det ska bli möjligt att få in fler ledamöter krävs att de tre som lämnat sina uppdrag, men inte begärt utträde ur akademien, är med och röstar.

De tre, Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark har meddelat att de kan tänka sig vara med i arbetet att bygga upp Svenska Skademien, under förutsättning att ledamoten Horace Engdal lämnar sin stol.
Sara Danius:

– Den enda vägen framåt för svenska akademien är enligt vår uppfattning att Horace Engdahl måste lämna sin stol.

Varför då?

– Därför att allting tyder på att han skyddat den s.k. kulturprofilen från början, säger Sara Danius.

Horace Engdahl skriver i ett meddelande till Ekot att "Kravet på mitt utträde ur Akademien är rena dumheter. Att försöka tränga ut en ledamot ur Akademien genom att bedriva lobbyarbete eller opinionsbildning är totalt oacceptabelt och står i strid med Akademiens regler".

Den tillförordnade ständige sekreterare Anders Olsson menar att det finns olika tolkningar, och har tidigare sagt till Ekot att han tror det kan lösas ändå. Och om de behöver stöd kommer de söka det hos kungen.

Det är kung Karl Gustav, akademien högste beskyddare, som kan göra förändringar i stadgarna kring arbetet att välja in nya ledamöter. Men det alltså inte aktuellt med en förändring.
Nu kräver kungen att svenska akademien löser problemen.

– Han tycker det är väldigt problematiskt det som händer och att konflikten inte är löst än. Det är viktigt att akademin återfår sitt förtroende och kan börja arbete med det akademien ska göra, säger Margarata Thorgren.