Skärpning av vedspisregler framflyttad

0:27 min

Boverket förlänger nu övergångsperioden till de nya reglerna för installation av braskaminer och vedspisar som infördes 1 juli 2017.

De nya reglerna skulle ha börjat gälla 1 juli i år, men förlängs nu till årsskiftet.

Reglerna innebär en skärpning på verkningsgraden och utsläppen från spisarna och gäller vid nyinstallation, de som redan har spisar installerade berörs alltså inte. Under övergångsperioden kan de tidigare reglerna tillämpas.