Uthyrda mår bättre än vikarier

Anställda i uthyrningsföretag mår bättre jämfört med de korttidsanställda, enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet, som bygger på 1000 intervjuer.
De uthyrda känner en något större trygghet i sina jobb eftersom de är garanterade en viss inkomst och socialt stöd via de uthyrningsföretag de är anställda i. Rapporten visar också att tre av fyra, i bägge grupperna, önskar sig ett fast, vanligt jobb. Såväl uthyrd arbetskraft som tidsbegränsade anställningar har ökat kraftigt under 90-talet. De byter ofta arbetsplats, chefer och arbetskamrater.