Trollhätteborna blir fler

Om tio år finns det drygt tusen fler Trollhättebor än idag. I alla fall om kommunens egen prognos håller.
Förra året fortsatte Trollhättan att växa -men med bara 12 personer. Kommunens planerare räknar med en oavbruten befolkningsökning de närmaste tio åren, blygsam de första fem åren men sedan i en högre takt. Vid tioårsperiodens skall det finnas 53.960 trollhätetbor- 1.070 fler än idag. Men det brukar sägas om prognoser att det enda som är säkert är att dom spricker. Och det finns en rad villkor för att den skall hålla: Ett är att inflyttningen till Trollhättan ökar- att t.ex. en del av alla de som pendlar till kommunen väljer att flytta dit. Förra året rullade det fler flyttlass från Trollhättan än till Trollhättan. Om den utvecklingen inte skall fortsätta måste det byggas bostadsbyggandet öka och det beror i sin tur på hur det går på arbetsmarknaden i en mycket konjunkturkänslig kommun. Ett annat villkor för att prognosen skall hålla är att det blir fart på barnfödandet. Trollhättan ligger redan nu strax över riksgenomsnittet -men det är förstås svårt för kommunala planerare att göra några säkra förutsägelser för dom närmaste tio åren, ja till och med för de närmaste nio månaderna.