Nationell strategi mot demens

0:23 min

Regeringen inför en nationell strategi för personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla en modell som ska bli standard för hur vården och omsorgen tar hand om demenssjuka.

– Demens är en folksjukdom, säger äldreminister Lena Hallengren (S) på en pressträff på Silviahemmet på Drottningholm. Personer med demens ska erbjudas rätt stöd under hela sjukdomsförloppet, säger hon.

Mellan 20 000 och 25 000 personer insjuknar varje år i en demenssjukdom. I den nationella strategin vill regeringen hålla ihop de insatser som görs och se till att de sker på ett mer systematiskt sätt.

I strategin ingår också kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen, och något som äldreministern kallar "välfärdsteknik" med exempelvis mobila larm, applikationer i surfplattor och gps i klockor.

Lena Hallengren nämner också att stödet för anhöriga och närstående ska bli bättre så att de kan känna sig trygga när en förälder blir sjuk.

– Socialstyrelsen får i uppdrag att hantera och följa upp den här demensstrategin. Den ska fungera som ett stöd för kommuner och landstig i deras utvecklingsarbete, både på kort och på lång sikt.