Dalslänningar får medalj

Dalslandsmedaljen delas i år ut till skidåkare Mattias Fredriksson och till Karin och Christer Falkholt, som driver Falkholts Gästgiveri mellan Bengtsfors och Ed.
Medaljen som delats ut av dalslandskommunerna i samverkan med Dalslands konstförening och Dalslands fornminnesförbund har funnits sedan 1960 till personer som gjort Dalsland känt. Årets medaljer som är nummer 76 och 77 i ordningen, kommer att delas ut av landshövding Göte Bernhardsson på Baldersnäs i slutet av juli.