Regeringens plan för demenssjuka

2:37 min

Idag, på torsdagen, godkände regeringen en särskild plan för demenssjuka. Planen ska göra att de får samma vård i hela landet.

Den politiker i regeringen som har ett särskilt ansvar för det här är minister Lena Hallengren:
– I grund och botten handlar det om att allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom. Vi behöver möta den utvecklingen med mycket kunskap.

I Sverige finns det uppåt 150 000 personer som har någon typ av demens
och under de närmaste åren kommer det att bli ännu fler. De här demenssjukdomarna kan göra personen glömsk, virrig och orolig.

Lång väntan på planen

Våra grannländer har länge haft särskilda planer för hur personer med demens ska få vård. Under flera år har experter krävt att Sverige gör likadant. Men först idag godkände den svenska regeringen en så kallad nationell demensstrategi.

Så här säger Lena Hallengren om det:
– Jag tycker också att det är synd att det har tagit tid. Jag är väldigt glad att det äntligen är på plats.

Utbilda hemtjänsten

Regeringens plan ska göra att vården blir mer likadan i hela landet.

Ett av kraven i planen är att personalen ska få bättre kunskaper om demenssjukdomar. Många som har demens bor kvar hemma och där får de hjälp av hemtjänsten med att duscha, laga mat och städa. Fast det är ett svårt jobb, för den som har en demenssjukdom förstår ibland inte att han eller hon behöver hjälp.

Håkan Elmquist har en fru som har en demenssjukdom och hon vägrade förut att ta mot hjälp från hemtjänsten:
– Framför allt med duschning och sådana saker. De orkade inte med henne. Hon sa nej och försvann och så var hon borta. Då blev det ju ingen dusch.

För att klara av sådana här situationer behöver fler inom hemtjänsten få utbildning om demens. Det kräver regeringen i sin plan. Fast det blir inga statliga pengar till det. Istället får kommunerna fixa de pengar som behövs.

En nystart för demenssjukvården

Genom att ha en plan så kommer många i samhället att börja arbeta hårdare för demensvården, säger Lena Hallengren:
– Jag ser den nationella demensstrategin som startskottet för ett mycket mer aktivt och intensivt arbete för att möta människor med demenssjukdom och deras anhöriga.