Så kan dricksvattnet i Bäste träsk skyddas

2:10 min

Om regionen ska fortsätta ta dricksvatten ur sjön krävs bland annat förbud mot motorbåtar. Och djur får inte beta närmre än 20 meter från stranden utan tillstånd.

Gotlands största sjö, Bäste träsk i Fleringe försörjer sedan några år Fårösund med dricksvatten. Men vattentäkter ska skyddas av vattenskyddsområde och 2016 skickades ett förslag på ansökan om att skydda träsket till markägare, företag, myndigheter och organisationer.

Nu ska ett ändrat förslag tas upp i tekniska nämnden, och ändringen gör att ytterligare ett tiotal markägare ska få tycka till om det. Förutom förbud mot bensindrivna motorbåtar finns regler för hantering av bränsle och avlopp - däremot ska det vara okej att fiska med nät, burar eller spö.

I det nya förslaget hamnar SMA Minerals nuvarande stenbrott vid Stucks i Bunge helt utanför det skyddade området, det motiveras i ansökan med att vattnet ur stenbrottet pumpas till Östersjön och påverkar inte Bäste träsk.

I övrigt tas ingen hänsyn till de planerade brotten vid Ducker och Stucks. Dels för att de ändå just nu prövas av i domstol, dels för att ett förbud mot brytning gör att bolagen kan kräva skadestånd från Region Gotland.

Om de får ja till brytning, då måste förslaget till vattenskyddsområde göras om  igen. Mer om vattenskyddsområdet på regionens sajt. När förslaget är helt klart ska det godkännas av regionfullmäktige.

OBS! Texten har ändrats ang reglerna för betesdjur.