Skolgårdarna krymper – men skillnaderna i landet är stora

1:35 min

På tre år har ytan på skolgården per elev minskat med nästan fyra kvadratmeter, visar en granskning som Boverket står bakom.

Skolan i byn Aspeboda mellan Falun och Borlänge är nybyggd, men skolgården mestadels gammal. Här finns gungor, fotbollsplan och träddungen "paradiset", bland annat.

– Det är roligt för vi har mycket saker och man får klättra i träd säger Carl som går i klass tre på Aspeboda skola.  

Även om skolorna i Falu kommun har mer skolgårdsyta per elev än genomsnittet i undersökningen, så har ytorna krympt i kommunen.

Och skillnaderna i landet är stora.

Minst yta har eleverna i storstäderna, och dom som går på friskolor.
Snittet på friytan är knappt 45 kvadratmeter per grundskoleelev.

Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet utomhus och att vara i naturen är positivt för barnens lärande. Men det här är första gången som skolbarns dagliga utemiljö kartläggs.

– Jag tror att barn som är nöjda på rasten mår bra när dom kommer in på lektionen, och det påverkar studieron och motivationen, säger Lars Ekemark, mellanstadielärare på skolan.

Vad är roligast med er skolgård?

– Att vi har jättemycket saker och att man kan hitta på mycket med kompisar, tycker Agnes som också går i klass tre.