Integritetspolicy

Här nedan hittar du vår integritetspolicy som gäller hanteringen kring nyhetsbrevet.

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress.

2. Användning av information 
Den information vi samlar in från dig använder vi för att skicka vårt nyhetsbrev

3. Utlämnande till tredje part 
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som tillhandahåller utskickssystem för nyhetsbrevet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

4. Informationsskydd 
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (i det här fallet utskick av nyhetsbrev), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö i Sverige.

5. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka nyhetsbrevet. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Vill du att dina uppgifter skall raderas helt från listan eller rättas, mejla till kommunikation@sverigesradio.se

Du kan även begära tillgång till, begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter genom att maila kommunikation@sverigesradio.se

6. Samtycke 
Genom att kryssa ja i godkännanderutan godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

7. Lagring av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

8. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter 
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på kommunikation@sverigesradio.se.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

9. Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig 
Sveriges Radio AB
kommunikation@sverigesradio.se

10. Ändringar i integritetspolicyn 
Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i vår integritetspolicy.
Du hittar alltid den senaste versionen på sverigesradio.se