Falska forskare - fusk eller inte?

2:05 min

Karolinska institutets rektor efterlyser tydligare riktlinjer som säger att det ska klassas som forskningsfusk att publicera vetenskapliga artiklar under falskt namn, och med falsk tillhörighet till ett universitet.

Bakgrunden är den artikel som en okänd person fick publicerad för några veckor sedan där Karolinska institutet angavs som tillhörighet trots att universitetet inte vet vem personen är. 

– I Sverige har man ingen klar definition på oredlighet i forskning. Men jag menar att det är ett klassiskt exempel på oredlighet i forskning när man publicerar under falskt namn och under falsk adress, säger Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen. 

Han beskriver det som en gråzon med oklara riktlinjer när det gäller om forskningsartiklar med falsk identitet på forskaren ska anses vara oredlighet i forskning, det vill säga forskningsfusk. 

I fallet från de 30 april i år fick en person under namnet Lars Andersson en artikel om HPV-vaccin publicerat i en indisk vetenskaplig tidskrift. Namnet var en pseudonym som först angav en adress till en institution på Karolinska institutet, KI. 

Det hela upptäcktes och efter att KI varit i kontakt med den indiska tidskriften har kopplingen till dem tagits bort. Dessutom tar KI tagit avstånd från innehållet i artikeln. 

Den indiska tidskriften har svarat att forskare kan behöva vara anonyma, till exempel i ockuperade områden i länder där forskare kan riskera att straffas om de ägnar sig åt känsliga ämnen.

Men Ole Petter Ottersen menar att det bara gäller extrema fall och att anonymitet inte är samma sak som att använda psudonym.

– Att vara anonym ger inte rätt att använda ett falskt namn och en falsk adress.