Sprututbyten kan bli aktuellt i Gävleborg

2:54 min

Sprututbyten för missbrukare kan införas i Gävleborg. Frågan utreds just nu och i höst väntas hälso- och sjukvårdsnämnden ta beslut.

I början på förra året tog bort kommunernas vetorätt och gav landstingen rätt att bestämma själva över om sprututbytesprogram. Då var det bara region Gävleborg som inte hade frågan uppe för diskussion.

Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och världshälsoorganisationen rekommenderar sprututbytesprogram för att förhindra smittspridning.

Rolf Karlsson är före detta missbrukare. Han hoppas att lågtröskelmottagningar med sprututbyten inför i Gävleborg:

– För mig är det inte en narkotikafråga, det är en hälsofråga. Det måste vara bättre att människor som tar sig ur missbruk får göra det friska.

Den sista augusti beslutade till sist hälso- och sjukvårdsnämnden att frågan skulle utredas. En rapport skrevs och presenterades i januari i år. Sedan dess har ingenting hänt, men nu ska frågan väckas till liv igen. Regionen väntas fatta beslut i höst.