Går vidare med public service-skatt

1:57 min

Trots kritik från juristerna i Lagrådet har regeringen beslutat att lägga fram förslaget att radio- och tv-avgiften ska ersättas med en individuell skatt.

– Lagrådets bedömning och kommentar ändrar inte på något sätt grunden för förslaget, utan förslaget är en tydlig förstärkning av oberoendet i förhållande till i dag, men som alltid kan riksdagen ta beslut och riksdagen kan ändra beslut, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Ser du en fara med det här?

– Nej detta är en tydlig förstärkning av public service-bolagens oberoende.

I Lagrådets yttrande om regeringens förslag konstaterades att det inte finns något hinder för riksdagen att ändra beslut som långsiktigt ska förse public service-bolagen med pengar.

Just långsiktigheten och att det under åtta till tio år ska vara bestämt hur mycket radio och tv ska få, är en av de viktigaste principerna i regeringens förslag. Detta för att garantera att politikerna inte ska frestas att lägga sig i och påverka public service-bolagen.

Regeringen och Alice Bah Kuhnke har dock inte ändrat något i förslaget på grund av Lagrådets kritik.

Alice Bah Kuhnke anser inte att riksdagen kommer att fatta något annat beslut eftersom det är total enighet i riksdagen om förslaget.

Flera åtgärder vidtas också för att skydda public service, till exempel kommer pengarna från den individuella skatt som införs från den första januari nästa år, att precis som nu förvaras på ett speciellt konto i Riksgälden, skilt från övriga skatteinkomster.

Regeringen kommer inom kort också att tillsätta en grundlagsutredning för att eventuellt ge grundlagsskydd för public service.

– Jag kommer att återkomma om just detta inom kort, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.