Matematik ska räkna ut var ambulanser behövs

1:27 min

Projektet är ett samarbetet mellan akutsjukvården i halva landet: Västerbotten, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Region Härjedalen, och SOS Alarm. Patrik Rydén är vetenskaplig ledare.

– Det kommer kunna användas i framtiden för att veta var och hur många ambulanser som behövs i länet, säger Patrik Rydén.