De vill rusta upp hela smalspåret i Vadstena

1:53 min

Rälsbussen på smalspåret i Vadstena rullar bara på en del av veteranjärnvägen. Nu smider museiföreningen i Vadstena planer för en större upprustning.

Problemen efter urspåringen 1998 är undanröjda och begravda, konstaterar
Christer Brimalm som är informationsansvarig i museiföreningen.

– Det behöver bytas en massa sliprar på resten av banan. Vi håller på att jobba med att lösa det finansiella där. Vi hoppas vi ska få hjälp från EU, säger han.