"MP vill inte göra om misstaget från 2014"

2:39 min

Miljöpartiet krävde i dag skatt på engångsplast och hårdare tag mot nedskräpning. Partiet vill inte göra om misstaget från 2014 - i valet i höst ska ingen ska kunna missa att miljön är viktigast för Miljöpartiet, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

 – Miljöfrågorna är inte bara orsaken till att partiet finns till. Partiledningen har också bestämt att man måste prioritera miljön tydligare i det här valet. De har tidigare kommit fram till att andra frågor stal för mycket fokus 2014 och att valbudskapet blev luddigt. Miljö och klimat är idag egentligen partiets enda starka fråga, den enda där det får höga betyg av väljarna, och det är partiledningen mycket väl medveten om. Men i praktiken kan det visa sig svårt att tona ner andra hjärtefrågor för att få ett riktigt tydligt valbudskap. 

– Sen gör det inte saken sämre att även Centerpartiet hade ett förslag mot engångsplast för ett par veckor sedan. Miljöpartiet vill gå längre. Partiet vill gärna ha en konflikt med Centern, även det är en del av valstrategin.

Partiet är ju nu samlat till kongress fram till söndag. Hur mår partiet?

– Miljöpartiet är i sin svåraste situation på många år. Det ligger dåligt till i opinionen. För fyra år sen låg Miljöpartiet på 12 procent i opinionsmätningarna, i dag ligger det strax över fyraprocentsspärren. Det slåss om rörliga väljare och har få trogna sympatisörer. Till det kommer att språkrören syns väldigt lite i både sociala o medier och i nyhetsmediernas tunga nyheter, och att båda har låga förtroendesiffror.

Vad beror de svaga opinionssiffrorna på?

– Regeringspartier tappar ofta i opinion, och extra tufft är det att vara ett litet parti i en regeringskoalition. Partiet har fått göra många smärtsamma kompromisser med Socialdemokraterna. I flyktingpolitiken har partiet i stortt sett fått ge upp sin gamla politik. Det här har givit en svekdebatt både i och utanför partiet.

– En annan viktig orsak är att debatten i dag handlar så mycket om brott, och om att skärpa invandringspolitiken och ställa skärpta krav på nyanlända. Gustaf Fridolin försökte peppa ombuden i dag och sade i sitt tal att Miljöpartiet väjer inte för att diskutera brott och hedersförtryck. Men det här är bortaplan för miljöpartiet, och deras förtroendesiffror hos väljarna är låga. I en Novusmätning för inte så länge sedan var det noll procent av intervjupersonerna som tyckte att miljöpartiet har den bästa politiken för lag och ordning.

– Dessutom har miljöfrågan sjunkit på väljarnas dagordning över dee viktigaste frågorna: i dag kommer den först på tionde plats i SOM-institutets årliga mätning.

Ekot har inför kongressen berättat att Miljöpartiet lagt mer av sina respengar på flyg, trots att partiet vill att folk ska flyga mindre. Och att partiet har svårt att få tillräckligt med kandidater i kommunerna inför valet. Hur problematiskt är det för Miljöpartiet?

– Att flyget ökat är en tacksam uppgift för motståndarna, som förstås då kan säga att partiet inte lever som det lär. Ur partiledningens synpunkt sätter det också fokus på fel saker, i dag vill de tala om sina utspel och sin politik. Men erfarenheten är att den här typen av nyheter tenderar att drabba politiker generellt. Uppmärksamheten kring att partiet har svårt att få kandidater är långt allvarligare. inget parti vill se ut som en rörelse folk inte vill vara med i. Det blir en väldigt negativ signal, vid en känslig tidpunkt.

Vad väntas det bli strid om på kongressen?

– Flygskatten är en sådan sak. Både ungdomsförbundet och lokala företrädare vill redan skärpa den, det vill inte ledningen. Haken om den skärps är väl att att sådant förslaget skulle miljöpartiet inte få igenom. Men det är ändå inte nån riktigt känslig fråga så jag tror inte att det är särskilt allvarligt för ledningen om den förlorar.