Valet 2018 Kalmar län

Männen dominerar på SD:s kommunlistor

1:43 min

Det är mansdominans på partilistorna till kommunvalen. Nära sex av tio av kandidaterna i Kalmar län är män. Det visar statistik från SCB, som tagits fram åt Sveriges Radio. Allra flest män är det på SD:s lista.

På Sverigedemokraternas lista är 71 procent av kandidaterna män. Något som har sin förklaring i att partiet lockat mest män som medlemmar.

– Vår medlemskår speglar inte befolkningen som den ser ut än. Men det är något vi jobbar på, säger Mattias Bäckström Johansson, som är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar län. 

Partiets kommunfullmäktigelistor speglar könsfördelningen bland medlemmarna, menar Mattias Bäckström Johansson. Och sedan förra valet har andelen kvinnor blivit fler – 2014 var knappt var femte SD-kandidat kvinna.

Om man tittar på alla partier har förändringen inte varit så stor hos något parti sedan 2014. I stället har de kvinnliga kandidaterna blivit något färre i genomsnitt. I Moderaterna och Centerpartiet är över 60 procent av kandidaterna män.

Enligt Bäckström Johansson är ökningen av kvinnliga kandidater i SD resultatet av ett medvetet arbete. Enligt honom sätter SD kompetens först, men han tycker ändå att det är viktigt att kandidaterna speglar befolkningen någorlunda.

– Givetvis är det viktigt att man har olika perspektiv när man ska diskutera politik. Just för att få in de här olika perspektiven när man diskuterar sakfrågor.