Fortsatt stängt BB i Karlskoga – föreslår läkare

0:51 min

Bristen på specialistläkare inom kvinnokliniken i Örebro län, framför allt i Karlskoga, börjar nu bli så kännbar att en grupp läkare föreslår att BB i Karlskoga ska vara fortsatt stängt efter sommaren.

I ett brev till chefer inom kvinnokliniken och Region Örebro län påtalar läkarna situationen, skriver Karlskoga Tidning. De menar att Universitetssjukhuset i Örebro har kunnat erbjuda god vård till födande kvinnor från hela länet under tidigare sommarstängningar och därför skulle kunna hantera det även under resten av året. 

Eftersom specialistläkarna nu är så få i Karlskoga har arbetsledningen inom kvinnokliniken under våren föreslagit att läkare i Örebro ska få fast placering i Karlskoga istället.

Läkarna bakom brevet menar dock att det inte är en bra lösning, då andra viktiga delar av verksamheten skulle behöva prioriteras bort.