Shukar romane gila

30 min

Adjes pale shaj te shunen romane gila ando Radio Romano

Jany schella - Kana san pasha ma

Liza - Pal so

Balog trio Gina- Najon kamav tut

Zvonko Demirovic- Domacinsko chaj

Tarkan- Konkurencia

Adriano - Bezame mucho