Bostadsbrist drabbar tornseglare

2:07 min

Tornseglarna har blivit allt färre sedan 70-talet. En orsak tros vara bristen på boplatser.

På två decennier har tornseglarna minskat med mellan 20 och 35 procent i Sverige. De betecknas nu som sårbar på den så kallade rödlistan. Också i många andra länder i Europa har tornseglarna minskat, vilket kan bero på flera saker.

– Det har rapporterats om en minskning av insekter på flera håll, men människor har också förändrat hur de bygger och renoverar sina hus, vilket har gjort att tornseglarna har färre platser att bygga bo, säger Debora Arlt, populationsekolog på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Man isolerar mer?

– Ja, man bygger igen spalter och hål och då finner tornseglare och andra hushäckande arter inte några boplatser längre.