GDPR gör det lättare att byta digitala tjänster

2:22 min

GDPR gör det nu lättare för konsumenter att byta leverantör av olika tjänster på nätet. Nu kan flera jättar få det hett om öronen.

Från och med 25 maj, när GDPR börjar gälla, får alla konsumenter rätt att flytta vissa personuppgifter från ett bolag till ett annat.

Den nya rättigheten kallas dataportabilitet och ska göra det lika lätt att byta leverantör av till exempel musikströmning som att byta mobiloperatör, där konsumenter sedan länge har kunnat ta med sig sitt gamla mobilnummer när de har bytt operatör.

Det blir helt enkelt lättare att byta leverantör eller sociala medieplattform om man kan få med sig gamla kontakter och uppgifter, säger Anders Bergsten, partner och personuppgiftsexpert på advokatbyrån Mannheimer Swartling. 

De personuppgifter som ska lämnas ut, på konsumentens begäran, är den information som konsumenten själv har tillhandahållit, till exempel namn och adress.

Vissa menar att bolagen också ska lämna ut den information som har genererats av konsumenten. Det skulle i så fall röra sig om värdefulla uppgifter, till exempel om vilka böcker eller vilken typ av musik som konsumenten läser eller lyssnar på.

Ur konkurrenssynpunkt är det viktiga uppgifter eftersom de gör det lättare för företag att erbjuda konsumenterna skräddarsydda upplevelser med ett personligt urval och innehåll. 

Att stora bolag nu potentiellt kan tvingas dela med sig av viktig data kan på lång sikt leda till att de tappar marknadsandelar. 

Syftet med dataportabiliteten, förutom att underlätta för konsumenterna, är just att jättarna inom framför allt sociala medier ska utmanas av uppstickare och startups, enligt Anders Bergsten. 
 
--Ja, naturligtvis borde det ju öka rörligheten på marknaden. Och om man tror på marknaden borde det innebära att de som erbjuder de bästa tjänsterna får mer användare, säger han. 
 
Men här går alltså meningarna isär och det kommer att krävas både rättsfall och uttalanden från myndigheter innan det finns svar på hur detaljerad information som bolagen behöver dela med sig av. 
 
– Vi får se vad man kommer fram till i olika beslut och situationer, säger Anders Bergsten.