Tvister kring racingbanan Gotland Ring ännu ej avgjorda

2:26 min

Konkursförvaltaren Bengt Loquist kan inte ge besked om vem som äger motorbanan Gotland Ring. Tre oavslutade tvister i Gotlands tingsrätt kan påverka det konkursbo han förvaltar.

Advokat Bengt Loquist har tagit itu med uppgiften att gå in som förvaltare i konkursen för bolaget Driver Development Scandinavia AB. Det bolag som tidigare hette Gotland Ring och som gått i konkurs på egen begäran.

Som konkursförvaltare försöker han nu skaffa sig en bild av bolagets skulder och tillgångar på konkursdagen. Men som det verkar vid första anblicken finns inget att hämta för de som har fordringar.

-Man kan säga att bolaget i stort sett är tillgångslöst, Säger Bengt Loquist.

Men vart har då själva motorbanan tagit vägen? För i årsredovisningen för det konkursade bolaget fanns banan, 2016 som en tillgång värderad till 7,5 miljoner. Jo - det året fattade bolagsstämman ett beslut om att sälja bolagets verksamhet till ett annat av huvudägarens bolag.

Det fick minoritetsägaren, det finska bolaget Finlandia Ring, att stämma det nu konkursade Gotland Ring-bolaget och kräva bland annat skadestånd för "förmögenhetsskada"; att bolaget tömts på tillgångar och verksamhet "värd stora belopp", som det står i stämningsansökan. De missbelåtna aktieägarna talar om "otillåten värdeöverföring" enligt aktiebolagslagen.

Det nuvarande banbolaget beskrivs av ägaren vara ett välmående bolag utan några bankskulder. För P4 Gotland uppger vd:n för nuvarande Gotland Ring-bolaget att bankskulderna "betalades bort genom ackord som sista delmoment av överlåtelsen".

Eftersom tvisterna ännu inte är avgjorda i tingsrätten får konkursförvaltaren Bengt Loquist hålla öppet för att det kan dyka upp tillgångar - som inte syns idag - men det får bli en senare fråga. Han kommer att syna de transaktioner som föregått konkursen.