Varning: Extrem brandrisk i hela landet

1:35 min

Det råder extrem brandrisk i hela landet, den varningen går nu Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB ut med.

– Det är extrema väderförhållanden nu, vi har haft en lång vår utan någon egentlig nederbörd i större delen av landet och extrem torka, säger Jan Wisén, avdelningschef på MSB. 

Hur ovanligt är det att ni går ut med en sådan här varning?

– Den här typen av myndighetsmeddelande har vi aldrig gått ut med tidigare. Normalt är det länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud, och det råder på många håll i landet, men vi vill förstärka det genom att gå ut med det när nationella myndighetsmeddelandet. 

MSB varnar nu för all hantering av öppen eld i skog och mark, oavsett om det råder eldningsförbud i kommunen eller inte.

Det handlar till exempel om att inte grilla, men också om att vara försiktig med maskiner som kan skicka iväg gnistor, till exempel motorsågar och röjsågar.

Det har redan förekommit skogsbränder i Sverige, något som vanligtvis hör sensommaren till.

Ser man att något är på gång ska man larma snabbt.

– Ser man att det har hänt något där man befinner sig, man kanske själv har varit med och orsakat det, eller att man ser rök eller känner röklukt i skog och mark, då ska man vara väldigt observant och hellre larma en gång för mycket, säger Jan Wisén på MSB.