Rätt att avslå NMRs deltagande i Almedalsveckan

1:31 min

Förvaltningsrätten ger Region Gotland rätt i beslutet att inte upplåta mark till Nordiska Motståndsrörelsen under Almedalsveckan.

Nordiska Motståndsrörelsen har tidigare överklagat regionens beslut att inte upplåta mark till partiet under Almedalsveckan
Nu avslår förvaltningsrätten deras överklagande. Domstolen anser inte att det som NMR anför i överklagan strider mot lagen.