Lördag 26 maj 2018

Ockrafärgad källa i Vindeln

5:59 min

Järnrikt källvatten kan ibland helt naturligt bli rostrött och lite oljigt, berättar Hjalmar Laudon, professor på SLU. Grundvattnet nere i marken är som regel helt rent men när det kommer upp till ytan så får det på ett ögonblick en kemi, speglad från den mark den kommer fram i.

Källor har ofta mystiska och mytiska berättelser.

Reporter Thomas Öberg.