"Var rädd om miljön kring kallkällor och bäckar"

1:41 min

Skogsbruket ska få nya råd från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, om vikten av aktsamhet vid avverkningar kring kallkällor och bäckar.

Kallkällor och bäckar är väldigt viktiga för vårt grundvatten och det gäller att vara aktsam, till exempel vid skogsavverkningar, så att man inte skadar marken däromkring och på så sätt hjälper gifter att ta sig ut i större vattendrag.

Hydrologen Hjalmar Laudon, SLU, jobbar med råd som ska gå till skogsbruket:

– För det första måste kunna identifiera de här utströmmningsområdena och där jobbar vi med att ta fram kartmaterial, säger Laudon till Naturmorgon.