Västtrafiks rese-app ligger nere

Sedan 10-tiden på lördagen fungerar inte Västtrafiks app "To Go". Tekniker jobbar på problemet, och under tiden gäller tillfälliga biljetter.

Från Västtrafiks hemsida:

"Just nu kan du inte köpa biljett eller visa upp din biljett i appen Västtrafik To Go.
Under tiden skickar vi ut en tillfällig biljett till dig. Den tillfälliga biljetten gäller i hela regionen under 30 minuter. Biljetten förlängs automatiskt om störningen varar längre.

För att kunna få en tillfällig biljett måste appen vara uppdaterad till den senaste versionen.

Inga resenärer kommer att få tilläggsavgifter på grund av att Västtrafik har tekniska problem. Vår biljettkontroll är informerade om problemet.

Läs mer här >>