Hårda krav på fördubblad flygskatt i MP

2:49 min

Flygskatten orsakade nu på eftermiddagen en het debatt på Miljöpartiets kongress. En rad ombud kräver att partiet ska gå till val på en fördubbling av flygskatten, något som partiledningen säger nej till.

– Flyget i dag kommer, som vi vet, undan alldeles för lindrigt, säger Elon Wissing från Grön Ungdom.
 
Omställningen till ett hållbart transportsystem är inte enkel, men nödvändig, enligt Märta Stenevi, kommunlråd i Malmö.

– Jag vill fråga er här på kongressen, om inte vi här inne, om inte vi som är Miljöpartiet, om inte vi som drivs av det, orkar ta de jobbiga besluten, och de jobbiga diskussionerna, vem ska då göra det, säger hon.
 
Den omtvistade skatten på flygresor infördes den första april. För en flygresa inom Sverige och EU är skatten 60 kronor, för resor utanför Europa är den upp till 400 kronor, beroende på avstånd. Miljöpartiets ungdomsförbund vill att partiet ska gå till val på en fördubbling av flygskatten, ett krav som har också har fått stöd i det utskott som behandlat frågan inför omröstningen i morgon.

Men ledningen – med stöd av en rad ombud från Norrbotten – är emot. En av dem är Henrik Ölvebro, gruppledare i Gällivare, som befarar att en fördubblad flygskatt kommer att skapa större avstånd mellan stad och land.

– Att driva en dubblering av flygskatten riskerar att slå undan benen för oss i Norrbotten, för vi har inte alternativen på plats, säger han.

Efter hårt internt tryck har partistyrelsen nu på eftermiddagen delvis gått kritikerna till mötes och sagt ja till skriva in i valmanifestet att flygskatten ska höjas. Men den ena partitoppen efter den andra gick upp i talarstolen och varnade ombuden för att gå till val på en fördubbling. Så här sade språkröret Isabella Lövin.

– Vi ska inte gå till val på i ett valmanifest att låsa fast oss vid exakta nivåer och skatter, i kronor och ören. Det är en princip som vi aldrig tidigare har haft i det här partiet.

Hon fick medhåll av bostadsministern och det tidigare språkröret Peter Eriksson.

– Jag vill bara påminna om att debatten därute, utanför det här huset, det handlar om ifall flygskatten ska finnas kvar eller inte. Den segern har vi ännu inte vunnit, säger han.

Men Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith går emot partiledningen.

– I ett valmanifest, för mig är det, då talar partiet om vad man vill. Sen efteråt förhandlar man och kompromissar för att kunna genomföra så mycket som möjligt, men valmanifestet ska tala om var Miljöpartiet står, säger hon.