Lördag 26 maj 2018

Nattsländelarver dominerar källvattnet

4:21 min

Källvatten kan ofta komma upp lite diffust i skogen. Där lever olika nattsländelarverna som trivs med att vattnet alltid håller runt 4 grader. För källvatten fryser aldrig.

Arten Paraciona picicornis är källspecialist och ett av jobben den gör är att äta upp de nedfallna löven förklarar ekolog Per-Ola Hoffsten.

Reporter Jenny Berntson Djurvall.