Han vill ta 200 Malmöbor hit till Italien

45 min
Vi besöker Cilento i södra Italien där många blir ovanligt gamla och håller sig friska länge. Kan skåningar också må bättre där? Och om fuskpubliceringar kring vaccin och cancer och om djur som kan lukta sig till sjukdomar.

Vi följer med svenske läkaren Olle Melander till ett forskarmöte i en liten bykyrka söder om Neapel. Till det här området vill han flytta 200 malmöiter för att se om livsstilen kan få skåningarna att må lika bra som de gamla italienarna på plats.

I Veckomagasinet hör vi också mer om forskaren som inte finns men som publicerar tvivelaktiga vetenskapliga artiklar i Karolinska Institutets namn.

Vi får veta hur mycket pengar världen kan tjäna på att ta tag i klimatproblemet och möter forskaren som övertygade påven att agitera för klimatet.

Dessutom om osådda rutor i åkern för fåglarnas skull och om hur jätteråttor kan ställa TBC-diagnos.