Rädsla för skogsbränder hindrar skogsplantering

2:05 min

Just nu står arbetet i landets skogar nästan stilla. Orsaken är den extrema torkan och värmen.

Det säger Göran Örlander, som är skogsstrateg hos Södra skogsägarna med 51 000 medlemmar.
 
– Det mest farliga med den här torkan, det är att det kan bli bränder. Och för att minska den risken så måste man vara väldigt försiktig med maskinarbeten i skogen. Det gäller inte minst när man markbereder, för då är det stor risk för gnistbildning som kan antända.
 
Den stora skogsbranden i Västmanland, för fyra år sedan, startade troligen just på grund av gnistbildning. Det har ökat medvetenheten om faror med skogsmaskiner i skogen under perioder med torka och höga temperaturer.

Just nu varnar SMHI för skogsbränder i hela södra och mellersta Sverige, medan det i de norra delarna av landet främst är fara för gräsbränder.

Även vid skogsavverkning används maskiner med metallband, vilket också innebär en risk. Men just nu är det hög tid för återplantering av skog och därför är markberedningen så akut, säger Göran Örlander.

– Om vi inte får ett väderomslag här nu, så finns det stor risk att det kommer att bli många oplanterade plantor. De förstörs helt enkelt för det går inte att plantera dem längre fram än till ungefär månadsskiftet juni/juli. Midsommar kan man säga.
 
Det handlar om 350 miljoner gran- och tallplantor som ska planteras ut. 100 miljoner av dem i Götaland, av Södra skogsägarnas medlemmar. Läget i de svenska skogarna just nu är mycket ovanligt, men inte unikt, säger Göran Örlander.

– Ja, jag har ju varit med länge, så 1992 var det något liknande. Men det här är extremt ovanligt och att det är kombinerat med sådan värme som det är nu också. Det känns ju fullständigt unikt.